Đã diễn ra

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khoá 55, khoá cũ của chuyên ngành Quản lý kinh tế

16/11/2023 đến 16/09/2023
Thêm vào Google Calendar 16/09/2023 - 00:36

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khoá 55, khoá cũ của chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Chúc mừng các tân cử nhân, chúc các em thành công trong công việc và cuộc sống!