Đã diễn ra

Thông báo v/v Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022 theo hình thức...

12/05/2022
Thêm vào Google Calendar 11/05/2022 - 23:50

Hình thức vừa làm vừa học

1. Hình thức vừa làm vừa học là gì?
Đây là hình thức đào tạo cho đối tượng người học vừa đi làm, vừa muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng về một lĩnh vực thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo. Hoạt động giảng dạy được thực hiện tại Trường Đại học Thương mại hoặc tại cơ sở liên kết đào tạo theo quy định. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần.

2. Thời gian học trong bao lâu?
Thời gian học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) đối với người học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là 5 năm.

3. Ra trường bằng có giống chính quy không, khác nhau ở chỗ nào?
Văn bằng của hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học cùng chung mẫu phôi văn bằng, trên văn bằng không ghi hình thức đào tạo. Trên Bảng điểm tốt nghiệp có ghi hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

4. Có được học ban ngày không?
Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc vừa đi học, vừa đi làm, thông thường thời gian học chủ yếu vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc các buổi trong ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

5. 1 năm học bao nhiêu tín chỉ?
Tổng số tín chỉ người học phải tích lũy theo chương trình đào tạo là 120TC (Không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng); Mỗi học kỳ học 12-14 tín chỉ (1 năm học 2 học kỳ).

6. Bao nhiêu tiền/1 tín chỉ học phí?
Tín chỉ học phí (TCHP) là đơn vị dùng để lượng hóa chi phí của các hoạt động giảng dạy, học tập cho từng loại học phần mà sinh viên theo học phải đóng góp. Đơn giá học phí cho một TCHP do Hiệu trưởng quy định cho từng chương trình đào tạo, hình thức đào tạo theo từng năm học dựa trên các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ học phí đối với sinh viên trình độ đại học.

7. Nộp hồ sơ thì bao giờ có kết quả?
- Điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên Websites của trường Đại học Thương mại (http://www.tmu.edu.vn)
- Hạn nộp hồ sơ chậm nhất 15/10/2021 và dự kiến thông báo kết quả tháng 11/2021.

8. Học niên chế là gì? Thời gian học niên chế, trung bình bao nhiêu tín chỉ 2 kì?
- Học theo niên chế là học theo lớp hành chính; người học được xếp thời khóa biểu học tập theo lịch cố định của nhà Trường; người học không được tự mình đăng ký học tập theo tiến độ nhanh để có thể rút ngắn thời gian đào tạo.
- Thời gian học chủ yếu vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc các buổi trong ngày thứ 7 và Chủ nhật.
- Tổng số tín chỉ người học phải tích lũy theo chương trình đào tạo là 120TC (Chưa bao gồm các học phần GDTC, GDQP); Mỗi học kỳ học 12-14 tín chỉ (1 năm học 2 học kỳ).

9. Điểm giống và khác nhau giữa đào tạo chính quy với vừa làm vừa học là gì?
Giống nhau: Chung một chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành; Đội ngũ giảng viên; Cơ sở vật chất (trừ tại cơ sở liên kết đào tạo của Trường); Chung cách thức đánh giá kết quả học tập; Khi tốt nghiệp được cấp chung một mẫu phôi văn bằng.
Khác nhau:
(1) Về hình thức đào tạo Học tập trung, liên tục vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 từ 6h00 đến 20h00.; Vừa làm vừa làm vừa học: Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy linh hoạt trong ngày và trong tuần. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc vừa đi học, vừa đi làm, thông thường thời gian học chủ yếu vào buổi tối các ngày trong tuần và ngày cuối tuần vì vậy người học có thể đi làm và đảm bảo công việc của mình.
(2) Về phương thức đào tạo: ĐHCQ: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ; VLVH: Đào tạo theo niên chế
(3) Về thời gian đào tạo: ĐHCQ: 4 năm; VLVH: 5 năm

10. Người học nên chọn học giữa cao đẳng rồi liên thông hay chọn hệ đào tạo VLVH?
- Cả 2 phương thức (liên thông CĐ với trình độ đại học hình thức VLVH và Đại học VLVH) đều học chung 1 chương trình đào tạo.
(1) Chương trình đào tạo đối với sinh viên liên thông được xác định trên cơ sở chương trình đào tạo trình độ đại học VLVH sau khi miễn trừ các học phần được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy trong chương trình đào tạo CĐ đã học;
(2) Thời gian học tập toàn khóa đối với sinh viên học liên thông được xác định trên cơ sở thời gian học tập chuẩn toàn khoá ĐH VLVH giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.
Bởi vậy, nếu CTĐT được miễn trừ nhiều học phần thì có thể em tốt nghiệp đúng 2.5 năm từ CĐ lên ĐH VLVH và tổng thời gian cả 2 chương trình đào tạo (CTĐT Cao Đẳng và CTĐT liên thông CĐ lên ĐH VLVH) có thể là 5 năm; nếu CTĐT được miễn trừ ít học phần thì thời gian đào tạo liên thông có thể dài hơn 2.5 năm và tổng thời gian cả 2 chương trình đào tạo (CTĐT Cao Đẳng và CTĐT liên thông CĐ lên ĐH VLVH) có thể sẽ lớn hơn 5 năm.
- Liên thông CĐ lên ĐH VLVH người học phải qua 2 đợt tuyển sinh (đợt 1 tuyển sinh vào CĐ; đợt 2 tuyển sinh vào ĐH VLVH sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn)
Nên em cân nhắc điều kiện của bản thân để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho việc học tập của mình.