Quay trở lại danh sách

Thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410

15/06/2024 17:06

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT và điều kiện đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024) theo các phương thức xét tuyển 200, 402a, 402b, 410 chi tiết TẠI ĐÂY