Thông tin hoạt động quản lý tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

20/06/2016 07:00:00
Theo Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 08/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Thương mại giai đoạn 2014-2017 và căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Đại học Thương mại xây dựng mức thu học phí đại học chính quy chương trình đại trà tuyển sinh năm học 2016-2017 là: 13.000.000 đồng/năm học. Các Khóa tuyển sinh trước năm học 2016-2017 mức học phí tăng 30% so với mức học phí năm học 2015-2016.
 
Nhà trường giành Quỹ học bổng khuyến khích học tập là: 15.000.000.000 đồng cho sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện và sinh viên nghèo vượt khó.