Hội thảo - Thông tin Khoa học

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại”

19/04/2022 01:12:20
Trong bối cảnh kinh doanh mới hiện nay và sự phát triển nhanh của các yếu tố, lực lượng môi trường số, các ứng dụng, công nghệ kỹ thuật số trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển nhanh chóng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy sự cấp thiết của việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh và marketing để phù hợp hơn với xu thế và bối cảnh mới. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp then chốt giúp các doanh nghiệp từ duy trì hoạt động đến tăng trưởng và bứt phá trên thị trường. Tuy nhiên, chuyển đổi số một cách hiệu quả hiện đang là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp.
Vì vậy, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động Marketing và kinh doanh hiện đại” nhằm tập hợp, chia sẻ các vấn đề lý luận và thực tiễn của các hoạt động marketing và kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số trong nước và trên thế giới. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các Quý Đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên, các đối tác, các nghiên cứu sinh và các học viên tham dự Hội thảo. 

Thông tin Hội thảo:
-  Đơn vị đồng chủ trì: Trường Đại học Thương mại - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
-  Thời gian tổ chức: 8h00 đến 11h30, Thứ Năm, ngày 21/4/2022
-  Hình thức trực tiếp và trực tuyến:
Trực tiếp tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại
Trực tuyến qua Zoom

Hội thảo trình bày các báo cáo của các nhà khoa học, nhóm tác giả (chi tiết trong chương trình Giấy mời Hội thảo)
Ban tổ chức kính mời các Quý Đại biểu, các nhà khoa học, các thầy cô, anh/chị/em đồng nghiệp và người học quan tâm tới Hội thảo đăng ký hình thức tham dự qua Link: https://bitly.com.vn/1ys69n trước12h00 ngày 20/4/2022. Ban tổ chức sẽ gửi lại thông tin về ID và password Zoom tham dự trực tuyến qua email đại biểu đăng ký.

Trân trọng!
12dc2ec9535e9d00c44f
 
76503e6630f1feafa7e0