.
Hội thảo - Thông tin Khoa học

Hội nghị Tổng kết những thành tựu của Trường giai đoạn 2016-2020

11/12/2020
Ngày 10/12/2020, tại Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội nghị Tổng kết những thành tựu của Trường giai đoạn 2016-2020.
Tham dự hội nghị có PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Đỗ Minh Thành - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường và Trưởng các Bộ môn.
 
CTHĐT
PGS,TS. Bùi Hữu Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu trong hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, đã có 06 báo cáo được trình bày: Báo cáo tổng kết thành tựu về hoạt động đào tạo giai đoạn 2016-2020 do PGS,TS. Lê Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày; Báo cáo tổng kết thành tựu về Khoa học và Công nghệ do PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý khoa học trình bày; Báo cáo tổng kết những thành tựu về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ do PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày; Báo cáo tổng kết những thành tựu về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục do PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày; Báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại và truyền thông do PGS,TS. Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông trình bày; Báo cáo tổng kết những thành tựu về đổi mới công tác quản lý tài chính do PGS,TS. Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính trình bày. Các báo cáo của các đơn vị đã nêu lên những thành tựu đáng ghi nhận của Nhà trường, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, đặc biệt, nhiều giải pháp, kiến nghị có giá trị cũng được đề xuất.
 
1A6A8361
Báo cáo tổng kết thành tựu về hoạt động đào tạo giai đoạn 2016-2020
do PGS,TS. Lê Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày
1A6A8366 01
Báo cáo tổng kết thành tựu về Khoa học và Công nghệ
do PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý khoa học trình bày
1A6A8399 01
Báo cáo tổng kết những thành tựu về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ
do PGS,TS. Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày
1A6A8372 01
Báo cáo tổng kết những thành tựu về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
do PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày
1A6A8417 01
Báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại và truyền thông
do PGS,TS. Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông trình bày
1A6A8380 01
Báo cáo tổng kết những thành tựu về đổi mới công tác quản lý tài chính
do PGS,TS. Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính trình bày
Trong những năm qua, Trường Đại học Thương mại đã triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định 598/QĐ-TTg ngày 08/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đã có những bước chuyển biến tích cực: chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, tài chính, chính sách học phí và học bổng, đầu tư và mua sắm… theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả trong mọi hoạt động.
 
1A6A8429 01

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, Nhà trường đã và đang đổi mới toàn diện các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua chất lượng và khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án R&D trong hoạt động giảng dạy và quản lý của Trường, có sự gia tăng đáng kể về số lượng các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt số bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và SCOPUS. Hoạt động hợp tác trong nước của Nhà trường được phát triển, chú trọng đến các doanh nghiệp, tổ chức thành công các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên và Nhà trường. Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường từng bước được hoàn thiện, công tác kiểm định chất lượng Trường và các chương trình đào tạo đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Nhà trường đã được trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học (năm 2018) và gần đây, 05 chương trình đào tạo của Trường cũng đã được trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính của Trường cũng được tăng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất được cải tạo, nâng cấp xây mới khang trang, điều kiện học tập của người học, làm việc của giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được cải thiện đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
 
1A6A8471

Cũng tại hội nghị, PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên thảo luận góp ý tổng kết các ý kiến góp ý của các đơn vị nhằm làm nổi bật hơn những thành tựu đã đạt được cùng những khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội nghị, các đơn vị trực thuộc Trường có thể đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được và những hạn chế của Trường trong 5 năm qua, từ đó đề ra các giải pháp đột phá, khả thi nhằm tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của Trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra đến năm 2030.