Hội thảo - Thông tin Khoa học

Hội nghị trao đổi thông tin biên soạn ấn phẩm “Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại”

17/03/2023
Ngày 16/03/2023, tại Sở Công thương TP Gia Lai, đoàn công tác Trường Đại học Thương mại đã tham gia Hội nghị trao đổi thông tin biên soạn ấn phẩm “Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại”.

Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Thương mại có GS,TS. Đinh Văn Sơn - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học thương mại – Chủ biên Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại - Nguyên Hiệu trưởng cùng các đồng chí thành viên nhóm biên soạn; Trưởng (Phó) các Khoa, Phòng, Bộ môn thuộc Trường.

 

Tiếp và làm việc với đoàn có Ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở công thương Gia Lai, Phó Giám đốc Sở khoa học công nghệ; đai diện Sở Kế hoạch & Đầu tư và một số đại diện Hội doanh nghiệp Gia Lai. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về những dự báo và giải pháp hàm ý chính sách trong Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam.

 

 

Sau thời gian làm việc tập trung và hiệu quả, Hội nghị trao đổi thông tin biên soạn ấn phẩm “Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại” đã kết thúc thành công tốt đẹp và Đại diện tỉnh Gia Lai cũng đã đề nghị Trường Đại học Thương mại tiếp tục có những đề xuất giải pháp và phối hợp với tỉnh để phát triển kinh tế xã hôi, nông nghiệp công nghệ cao để phục vụ công nghiệp chế biến, công nghệ năng lượng tái tạo.

 

: