Quản lý Nhân sự

Quản lý Nhân sự

Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và điều chuyển nhân sự

04/10/2021
Sáng ngày 04/10/2021, tại phòng họp số 1 nhà I, trường Đại học Thương mại đã tổ chức “Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và điều chuyển nhân sự” trực tuyến.

Dự Lễ công bố có PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS,TS. Đỗ Minh Thành – Phó Hiệu trưởng; PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan – Phó Hiệu trưởng; PGS, TS. Nguyễn Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng; PGS, TS. Nguyễn Viết Thái – Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông; TS. Phan Thu Trang – Bí thư Đoàn Thanh niên; ThS. Nguyễn Đắc Cường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; TS. Nguyễn Thu Quỳnh – Thư ký Hội đồng Trường; PGS,TS. Mai Thanh Lan – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự; cùng toàn thể viên chức Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Đối ngoại và Truyền thông, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Tiếng Anh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp,…

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Thu Quỳnh – Thư ký Hội đồng Trường đã công bố Nghị quyết số 31/NQ-HĐT của Hội đồng Trường về việc giải thể Ban nghiên cứu và phát triển dự án, Viện Hợp tác quốc tế; Nghị quyết số 32/NQ-HĐT của Hội đồng Trường về việc chia tách Ban Quản lý đào tạo, Truyền thông và Tuyển sinh, Viện Đào tạo quốc tế.

1A6A5629
TS. Nguyễn Thu Quỳnh – Thư ký Hội đồng Trường công bố Nghị quyết

Cũng tại buổi Lễ, PGS,TS. Mai Thanh Lan - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự đã công bố Quyết định số 1422/QĐ-ĐHTM về việc đổi tên Viện Hợp tác quốc tế thành Viện Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1424/QĐ-ĐHTM về việc điều chuyển bà Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa Lý luận chính trị đến công tác tại bộ môn Triết học, khoa Lý luận chính trị; Quyết định số 1425/QĐ-ĐHTM về việc điều chuyển bà Đỗ Thị Phương Hoa, giảng viên bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa Lý luận chính trị đến công tác tại bộ môn Triết học, khoa Lý luận chính trị; Quyết định số 1426/QĐ-ĐHTM về việc phân công ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, giảng viên chính bộ môn Lý thuyết Tiếng Anh, khoa Tiếng Anh thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng bộ môn Lý thuyết Tiếng Anh đến khi có quyết định nhân sự Phó Trưởng bộ môn mới; Quyết định số 1433/QĐ-ĐHTM về việc phân công ThS. Kim Hoàng Giang, THNV Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông và Tuyển sinh, Viện Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1434/QĐ-ĐHTM về việc chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm đối với ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương, Viện Đào tạo quốc tế từ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Truyền thông và Tuyển sinh sang giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1435/QĐ-ĐHTM về cơ cấu nhân sự Ban Truyền thông và Tuyển sinh, Viện Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1436/QĐ-ĐHTM về cơ cấu nhân sự Ban Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế; Quyết định số 1437/QĐ-ĐHTM về việc điều chuyển TS. Đinh Thị Phương Anh, Viện Đào tạo quốc tế đến công tác tại phòng Đối ngoại và Truyền thông và phân công thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng đến khi có quyết định nhân sự Phó Trưởng phòng mới; Quyết định số 1438/QĐ-ĐHTM về việc điều chuyển bà Dương Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Viện Đào tạo quốc tế đến công tác tại phòng Đối ngoại và Truyền thông; Quyết định số 1455/QĐ-ĐHTM về việc chuyển Nguyễn Thị Phương Thanh, giảng viên bộ môn Tiếng Pháp đến công tác tại Ban Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế.

1A6A5634
PGS,TS. Mai Thanh Lan - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công bố các Quyết định

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Chúc các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trong thời gian tới.