Đào tạo Bằng 2 & Vừa làm vừa học

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT T6.2021

05/06/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 6.2021
1. Điểm chuẩn hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
                          
 
    STTNgành
(chuyên ngành đào tạo)
Điểm trúng tuyểnSố thí sinh trúng tuyển
1Liên thông từ cao đẳng lên đại học Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)2.0149
2Liên thông từ cao đẳng lên đại học Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)2.2030
2. Điểm chuẩn hệ vừa làm vừa học
 
STTNgành
(chuyên ngành đào tạo)
Điểm trúng tuyểnSố thí sinh trúng tuyển
1Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)15.7330