Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư cảm ơn Hội thảo Khoa học Quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ tư năm 2023 – CODI 2023

30/03/2023
Ngày 24/3/2023, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Thương mại và Phân phối” lần thứ tư năm 2023 – CODI 2023 diễn ra tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã thu hút hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan, bộ ban ngành, viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học trong nước và quốc tế và các cơ quan truyền thông tham dự, đưa tin. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

File PDF Thư cảm ơn XEM TẠI ĐÂY