Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 năm 2023

03/11/2022
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 năm 2023 do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum và các trường đối tác quốc tế đồng tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2023 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại TP. Kon Tum. Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 năm 2023.
1. Mục tiêu của Hội thảo
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 4 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về vấn đề thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số.
2. Nội dung của Hội thảo
Những báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau:
- Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thương mại và phân phối sau đại dịch Covid-19;
- Cơ hội và thách thức của thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số;
- Tác động của các Hiệp định thương mại quốc tế đến kinh tế Việt Nam và thế giới trước và sau đại dịch Covid 19;
- Tranh chấp thương mại và các vấn đề pháp lý trong và sau đại dịch Covid 19;
- Chuyển đổi số trong hoạt động thương mại và phân phối tại Việt Nam;
- Các vấn đề pháp lý và rào cản mới đối với Thương mại điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số;
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử (sử dụng AI trong giao dịch điện tử và dịch vụ khách hàng, cá nhân hoá trong marketing và bán hàng,…);
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
- Xu hướng thay đổi hành vi của người tiêu dùng sau đại dịch Covid 19 và giải pháp ứng phó của doanh nghiệp;
- Dự báo xu hướng thương mại và phân phối trong bối cảnh chuyển đổi số và hàm ý chính sách;
- Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo
3.1. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2023
3.2. Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum
4. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết, Thời hạn và địa chỉ gửi bài Hội thảo
4.1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.
4.2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế (Có phụ lục kèm theo).
4.3. Thời hạn nhận bài viết
Hạn cuối gửi bài viết: Ngày 28 tháng 12 năm 2022
Kết quả thẩm định bài viết: Ngày 10 tháng 01 năm 2023
4.4. Lệ phí đăng kỷ yếu Hội thảo: 1.000.000đ/ bài viết (Nhà khoa học công tác tại các đơn vị đồng tổ chức có bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo không phải đóng lệ phí).
4.3. Địa chỉ nhận bài viết
- Địa chỉ nhận bài viết qua email: khoahoc@tmu.edu.vn
- Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
          * Lưu ý: Các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ không được chấp nhận nếu thiếu phần tên bài và nội dung tóm tắt (bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh (Việt) và ngược lại.
          Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:
ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại
ĐT: 0936.399.288; Email: khoahoc@tmu.edu.vn
          Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và rất mong các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.
            Trân trọng!