Công đoàn

Công đoàn ĐHTM tập huấn điều lệ công đoàn VN cho viên chức mới TD

Thứ năm - 28/04/2022 05:00
Ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường H2, Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho viên chức mới tuyển dụng năm 2022
Công đoàn ĐHTM tập huấn điều lệ công đoàn VN cho viên chức mới TD
Tham gia tập huấn có 23 đồng chí viên chức mới tuyển dụng. Tại buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Đắc Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Đại học Thương mại đã giới thiệu với các đồng chí mới được tuyển dụng các nội dung chủ yếu về: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công đoàn Trường Đại học Thương mại; Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Trường; Quyền và nghĩa vụ của viên chức Trường Đại học Thương mại khi gia nhập tổ chức Công đoàn; Thủ tục kết nạp đoàn viên công đoàn của Công đoàn Trường Đại học Thương mại.
ThS. Nguyễn Đắc Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Đại học Thương mại tập huấn cho viên chức mới

Buổi tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đem đến cho viên chức mới tuyển dụng những kiến thức cơ bản nhất về tổ chức Công đoàn để từ đó định hướng cho viên chức mới khi gia nhập tổ chức công đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đoàn viên công đoàn, góp phần chung tay xây dựng Công đoàn trường Đại học Thương mại nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

 
, . : 60