Đào tạo Chính quy

Quy định xét tuyển thẳng vào ĐHTM kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy 2017

Thứ tư - 22/03/2017 12:02
Trường đại học Thương mại quy định cụ thể về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy của Trường năm 2017 như sau:
Quy định xét tuyển thẳng vào ĐHTM kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy 2017
, . : 60