Hội thảo - Thông tin Khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0: NĂNG SUẤT VÀ BỀN VỮNG"

Thứ ba - 14/05/2019 23:51
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa nhanh chóng, tiến trình mở cửa hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu rộng, việc duy trì và cải tiến năng suất chính là nền tảng của nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như quốc gia, bảo đảm cho việc không ngừng phát triển kinh doanh thương mại, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Để góp phần nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp để nâng cao năng suất trong mối quan hệ với xây dựng và phát triển kinh doanh thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu của thời đại, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Phát triển thương mại trong bối cảnh 4.0: năng suất và bền vững”.
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP 4.0: NĂNG SUẤT VÀ BỀN VỮNG"
Hội thảo được tổ chức từ 7h30 ngày 21/06/2019 tại Phòng Hội thảo tầng 6 nhà F - Trường Đại học Thương mại (Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thầy cô giáo, đại diện các tổ chức/doanh nghiệp, các nghiên cứu sinh và học viên viết bài và tham dự Hội thảo.
Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tham gia và cộng tác của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn quản trị kinh doanh!
, . : 60