Quản lý Nhân sự - Tuyển dụng

Tin về kiện toàn tổ chức, nhân sự đầu năm học 2010-2011

Chủ nhật - 15/08/2010 13:00
Thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006-2020; Quy hoạch giai đoạn 2008-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXII, XXIII, ngày 11, 12 và 13 tháng 8 năm 2010, Nhà trường đã tổ chức công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập, kiện toàn tổ chức; phân công quản lý, đào tạo chuyên ngành và theo đó là các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các tổ chức được thành lập, kiện toàn.

Thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2006-2020; Quy hoạch giai đoạn 2008-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXII, XXIII từng bước phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo để trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại (có đầy đủ các ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh; mở sang một số ngành có liên quan đến thương mại); Kế hoạch công tác nhiệm kì Hiệu trưởng 2006-2011 và Kế hoạch công tác năm học 2009-2010

Ngày 11, 12 và 13 tháng 8 năm 2010, Nhà trường đã tổ chức công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập, kiên toàn tổ chức; phân công quản lý, đào tạo chuyên ngành và theo đó là các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các tổ chức được thành lập, kiện toàn, cụ thể như sau:

1. Thành lập mới:

1

Khoa Quản lý nguồn nhân lực

2

Khoa Marketing

3

Viện Phát triển thương mại

4

Trung tâm hướng nghiệp sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

5

Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp, trực thuộc khoa Quản lý nguồn nhân lực

6

Bộ môn Nguyên lý Marketing, trực thuộc khoa Marketing

7

Bộ môn Quản trị Marketing, trực thuộc khoa Marketing

8

Bộ môn Nguyên lý thương mại điện tử, trực thuộc khoa Thương mại điện tử

9

Đổi tên bộ môn Quản trị căn bản thành BM Nguyên lý quản trị

10

Đổi tên bộ môn Kinh tế căn bản thành BM Kinh tế quốc tế

 2. Kiện toàn các tổ chức:

1

Kiện toàn khoa Quản trị doanh nghiệp; 03 bộ môn trực thuộc khoa ( BM Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, BM Nguyên lý quản trị, BM Quản trị chiến lược)

2

Kiện toàn khoa Kinh doanh thương mại; 03 bộ môn trực thuộc khoa (BM Quản trị chất lượng, BM Quản trị thương hiệu, BM Lôgicstic)

3

Kiện toàn khoa Thương mại điện tử; 02 bộ môn trực thuộc khoa (BM Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử, BM Nguyên lý thương mại điện tử)

4

Kiện toàn khoa Thương mại quốc tế; 02 bộ môn trực thuộc khoa (BM Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, BM Kinh tế quốc tế)

5

Kiện toàn khoa Tài chính Ngân hàng; 03 bộ môn trực thuộc khoa (BM Ngân hàng chứng khoán, BM Tài chính doanh nghiệp, BM Quản trị tài chính)

3. Điều chuyển các bộ môn về sinh hoạt với các khoa mới

1

Bộ môn Quản trị chiến lược về sinh hoạt tại khoa Quản trị doanh nghiệp

2

Bộ môn Quản trị thương hiệu về sinh hoạt tại khoa Kinh doanh thương mại

3

Bộ môn Quản trị tài chính về sinh hoạt tại khoa Tài chính ngân hàng

4

Tạp chí KHTM sinh hoạt hành chính cùng với Viện Phát triển thương mại

 

 

 

4.  Phân công quản lý, đào tạo chuyên ngành đối với các khoa, cụ thể:

1

Khoa Quản trị doanh nghiệp (AK)

- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại

- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp

2

Khoa Khách sạn Du lịch (BV)

- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp du lịch

- Chuyên ngành: Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ.

3

Khoa Marketing (C)

Chuyên ngành: Marketing thương mại

4

Khoa Kế toán Kiểm toán (D)

Chuyên ngành: Kế toán – Tài chính DN thương mại

5

Khoa Thương mại quốc tế (E)

Chuyên ngành: Thương mại quốc tế

6

Khoa Kinh tế (F)

Chuyên ngành: Kinh tế thương mại

7

Khoa Tài chính Ngân hàng (H)

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng thương mại

8

Khoa Thương mại điện tử (I)

Chuyên ngành: Quản trị thương mại điện tử

9

Khoa Kinh doanh thương mại (T)

Chuyên ngành: Quản trị thương hiệu

10

Khoa Tiếng Anh thương mại (N)

Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

11

Khoa Luật thương mại (P)

Chuyên ngành: Luật thương mại

12

Khoa Tin học thương mại (S)

Chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

13

Khoa Quản lý nguồn nhân lực (V)

Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực thương mại

5.  Kiện toàn nhân sự các tổ chức mới thành lập:

1

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan

Trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp

2

PGS.TS Phạm Công Đoàn

Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực

3

PGS.TS Phan Thị Thu Hoài

Trưởng khoa Marketing

4

TS Phạm Thị Tuệ

Giám đốc Viện Phát triển thương mại

5

TS Nguyễn Thị Minh Nhàn

Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; Phó Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực

6

ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng khoa Marketing

7

CN Nguyễn Ngọc Diệp

Phó GĐ TT hướng nghiệp sinh viên và QH doanh nghiệp

8

TS Chu Thị Thuỷ

Trưởng bộ môn Kinh tế doanh nghiệp

9

ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trưởng bộ môn Nguyên lý quản trị

10

ThS Mai Thanh Lan

Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

11

ThS Nguyễn Thị Liên

Phó Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

12

TS Phạm Thuý Hồng

Trưởng bộ môn Quản trị Marketing

13

TS Cao Tuấn Khanh

Trưởng bộ môn Nguyên lý Marketing

14

TS Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng bộ môn Nguyên lý Marketing

15

ThS Nguyễn Trần Hưng

Trưởng bộ môn Nguyên lý thương mại điện tử

16

ThS Nguyễn Duy Đạt

Trưởng bộ môn Kinh tế quốc tế

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60