Quản lý của trường về tài sản

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường

Thứ tư - 08/04/2009 13:00
Cuối tháng 2/2009, các đơn vị trực thuộc trường đã có báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 trước Hội đồng quản lý kế hoạch công tác của trường

Nhìn chung, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực và thực hiện được khoảng 55% kế hoạch năm học được giao. Cũng tại cuộc họp sơ kết này, tất cả các đơn vị đều phấn khởi và cam kết mạnh mẽ sẽ thực hiện thành công kế hoạch công tác năm hoạch 2008-2009, tạo tiền đề thuận lợi cho năm học tiếp theo.

            Theo lịnh trình dự kiến của kế hoạch công tác, từ ngày 5/6-10/6/2009, các đơn vị gửi tới phòng Kế hoạch-Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 để phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, trình Ban Giám hiệu. Từ ngày 15/6/2009, Hội đồng quản lý kế hoạch công tác của Trường sẽ tiến hành nghiệm thu kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của các đơn vị.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60