TUYỂN SINH

Kết quả tuyển thẳng - Ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ 2019

Thứ tư - 17/07/2019 22:37
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 04/VBHN-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,...Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
Kết quả tuyển thẳng - Ưu tiên xét tuyển vào ĐHCQ 2019
, . : 60