Hội đồng Chức danh GS ngành Kinh tế

Hướng dẫn về việc trình bày Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ đối với các ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Thứ bảy - 23/12/2017 00:57
, . : 60