Khảo thí & Kiểm định chất lượng

Thông báo điểm phúc tra lần 7 kỳ II năm học 2020 - 2021

Chủ nhật - 04/07/2021 22:30
Điểm phúc tra lần 7 kỳ II năm học 2020 - 2021
TB ket qua cham lai bai thi ky 2 lan 7 0001 0001
TB ket qua cham lai bai thi ky 2 lan 7 0001 0001
TB ket qua cham lai bai thi ky 2 lan 7 0001 0001
 
, . : 60