TUYỂN DỤNG

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Thương mại

Thứ năm - 02/12/2021 06:42
Trường Đại học Thương mại thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 cụ thể như sau:
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Thương mại
Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60