Trường Đại học Thương mại thắng lợi to lớn tại Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ IX năm 2024
Trường Đại học Thương mại thắng lợi to lớn tại Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ IX năm 2024NCKH (Người học) Ngày 02/6/2024, Trung ương Hội sinh viên phối hợp cùng Học viện Tài chính và Viện Toán học đã tổ chức Chung khảo Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng" lần thứ IX năm 2024. 04/06/2024
Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Thương mại năm 2024
Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Thương mại năm 2024NCKH (Người học) Ngày 24/4/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) và ý tưởng khởi nghiệp (YTKN) của sinh viên Trường Đại học Thương mại năm 2024. 26/04/2024
Lễ Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, Lễ Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024
Lễ Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, Lễ Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024NCKH (Người học) Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, sáng ngày 03/4/2024 tại Hội trường H1, Thư viện Trường Đại học Thương mại tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2024. 03/04/2024