Thông báo Gia hạn thời gian viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5
Thông báo Gia hạn thời gian viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5NCKH (Giảng viên) Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" lần thứ 5 (CODI 2024) với chủ đề “Phát triển thương mại và phân phối bền vững” được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) tổ chức thay đổi kế hoạch thời gian nhận bài viết tham dự Hội thảo. Để nâng cao chất lượng khoa học và đa dạng các bài viết liên quan đến chủ đề Hội thảo, Ban Tổ chức gia hạn thời gian nhận bài viết đến ngày 08/3/2024. 23/02/2024
Trường ĐH Thương mại tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng cấu trúc bài báo khoa học và công bố quốc tế
Trường ĐH Thương mại tổ chức lớp bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng cấu trúc bài báo khoa học và công bố quốc tếNCKH (Giảng viên) Ngày 10/01/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng Kỹ năng xây dựng cấu trúc bài báo khoa học và công bố quốc tế. 11/01/2024