Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Thương mại và Viettel Post Hà Nội
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Thương mại và Viettel Post Hà NộiHợp tác trong nước Ngày 21/6/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Viettel Post Hà Nội. 21/06/2024
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Bảo hiểm PVI
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Bảo hiểm PVIHợp tác trong nước Ngày 19/6/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Bảo hiểm PVI. 20/06/2024
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Công ty TNHH 1C Việt Nam
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Công ty TNHH 1C Việt NamHợp tác trong nước Ngày 30/5/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Công ty TNHH 1C Việt Nam. 30/05/2024
Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHợp tác trong nước Ngày 16/5/2024, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại và Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 16/05/2024
Chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”
Chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”Hợp tác trong nước Ngày 11/5/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình “Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm 2024”. 12/05/2024