Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục
Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dụcKhảo thí và Kiểm định chất lượng Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục 19/05/2016
Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành
Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngànhKhảo thí và Kiểm định chất lượng Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành 19/05/2016
Mẫu kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài
Mẫu kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoàiKhảo thí và Kiểm định chất lượng Mẫu kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài 19/05/2016