Đoàn công tác Trường Đại học Thương mại tham dự Hội nghị quốc tế ACCA Châu Á Thái Bình Dương 2024
Đoàn công tác Trường Đại học Thương mại tham dự Hội nghị quốc tế ACCA Châu Á Thái Bình Dương 2024Thông tin khoa học Ngày 29/5/2024 tại khách sạn JW Marriott, đoàn công tác của Trường Đại học Thương mại do PGS.TS Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, lãnh đạo và giảng viên Viện Kế toán – Kiểm toán đã tham dự Hội nghị quốc tế ACCA Châu Á Thái Bình Dương 2024. 29/05/2024
Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” lần thứ V năm 2024 với chủ đề: “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI BỀN VỮNG”
Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” lần thứ V năm 2024 với chủ đề: “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI BỀN VỮNG”Thông tin khoa học Ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở Quảng Ninh, Hội thảo khoa học quốc tế (HTKHQT): “Thương mại và phân phối” (CODI) lần thứ V năm 2024 với chủ đề: “PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI BỀN VỮNG” do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Quy Nhơn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum, Trường Đại học Quốc gia Chonnam - Hàn Quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp. 23/05/2024
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế và thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023: thành tựu, cơ hội và thách thức”
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế và thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023: thành tựu, cơ hội và thách thức”Thông tin khoa học Ngày 07/5/2024, Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế và thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023: thành tựu, cơ hội và thách thức” đã được tổ chức thành công tại Trường Đại học Thương mại. 08/05/2024