Hợp tác Quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024

24/06/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024, cụ thể, chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho du học sinh Việt Nam đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: trước ngày 25/07/2024. Xem chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY