Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học

20/03/2024
Ngày 20/3, tại Trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dự và phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT, các chuyên gia tham gia tổ tư vấn xây dựng chuẩn cơ sở GDĐH, đại diện các cơ sở GDĐH khu vực phía Bắc.
 
Báo cáo về việc tổ chức thực hiện chuẩn cơ sở GDĐH, Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết: Bộ GDĐT hướng dẫn các cơ sở GDĐH cung cấp, cập nhật dữ liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của Chuẩn cơ sở GDĐH vào hệ thống cơ sở dữ liệu về GDĐH.
 
 
Các cơ sở GDĐH cung cấp, cập nhập đầy đủ, chính xác và nhất quán số liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của Chuẩn cơ sở GDĐH vào hệ thống cơ sở dữ liệu về GDĐH. Đồng thời, thực hiện các biện pháp cần thiết để thường xuyên giám sát, cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động GDĐH. Bên cạnh đó là thực hiện trách nhiệm giải trình đối với người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan về chất lượng và hiệu quả hoạt động GDĐH thông qua kết quả thực hiện Chuẩn cơ sở GDĐH.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Từ khi thực hiện chủ trương tự chủ đại học, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của GDĐH đã từng bước có những thay đổi. Các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ GDĐT từng bước ban hành các văn bản như Chuẩn cơ sở GDĐH, chuẩn các chương trình đào tạo…
 
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị
 
Với 6 tiêu chuẩn, 2 tiêu chí và tối đa là 28 chỉ số, theo Thứ trưởng, các tiêu chí mang tính đại diện khá đầy đủ cho các lĩnh vực, các mảng hoạt động, kết quả hoạt động cốt yếu của các trường đại học, từ tổ chức bộ máy quản trị, cho tới nguồn lực về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất, về tài chính, kết quả hoạt động về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Các chỉ số mang tính định lượng cao, khá đơn giản trong việc tính toán, giám sát, theo dõi, thực hiện.
 
Thứ trưởng mong muốn các cơ sở GDĐH sẽ hiểu đúng, hiểu rõ thông tư, thực hiện có hiệu quả, đồng thời làm căn cứ để các trường có những đối sánh giữa năm trước, năm sau và trong tương lai, giữa các cơ sở GDĐH với nhau, để đánh giá hiện trạng như thế nào, đặt ra các mục tiêu theo từng khía cạnh, từng tiêu chí.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự là đại diện các trường đại học khu vực phía Bắc đã chia sẻ, thảo luận những nội dung liên quan đến thời gian áp dụng, những vướng mắc đặc thù của cơ sở GDĐH, các nội dung, thuật ngữ chuyên môn…
 
PGS,TS. Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phát biểu tại Hội nghị
 
Cảm ơn các ý kiến đóng góp, thảo luận của đại diện các trường, Vụ trưởng Vụ GDĐH Nguyễn Thu Thuỷ hy vọng việc thực hiện Chuẩn cơ sở GDĐH sẽ giúp các trường nâng cao năng lực, có cơ sở dữ liệu để so sánh, thực hiện tốt hơn nữa công việc giảng dạy, đảm bảo nhu cầu cho người học, các nhà hoạch định chính sách sẽ hoạch định chính sách hiệu quả từ thông tin, dữ liệu của các cơ sở giáo dục đại học.
 
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thuỷ phát biểu tại Hội nghị
 
Sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 ban hành Chuẩn cơ sở GDĐH khu vực phía Bắc, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam.
 
Xem bài viết "Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học" trên Cổng thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo TẠI ĐÂY