Hợp tác Quốc tế

Thông báo Chương trình toạ đàm giới thiệu cơ hội học bổng của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

29/12/2022
10h ngày 10/01/2023, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức buổi toạ đàm để giới thiệu thông tin về các học bổng cho cán bộ giảng viên, chuyên viên và sinh viên Trường Đại học Thương mại.
Các chương trình học bổng của DAAD bao gồm:
- Học bổng dành cho nghiên cứu sinh
- Học bổng cao học
- Học bổng dành cho giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu
? Đăng ký tham gia chương trình tại: https://forms.gle/m78XLQMPD4fTQEVMA