Hoạt động Kiểm định Chất lượng

| TMU ON AIR | Bản tin Lễ công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục thực hiện bởi VTVcab

17/03/2023
Với sứ mạng là “Trường Đại học công lập, tự chủ, đa ngành; có thế mạnh và uy tín cao trong đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Thương mại luôn luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu.

 

 

Từ năm 2007 đến nay, Nhà trường đã trải qua 03 lần đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục. Nhà trường đã có 16 chương trình đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng (đạt tỷ lệ 100%). 

 

Từ tháng 6/2022, Nhà trường đã triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Tháng 1 năm 2023, Nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN (TT Kiểm định CLGD – ĐHQGHN) tổ chức đánh giá ngoài thành công và được công nhận đạt chuẩn chất lượng lần 3 với kết quả được đánh giá đạt 91% số tiêu chí từ 4 điểm trở lên. Đồng thời, tháng 03 năm 2023, Nhà trường vinh dự được hệ thống xếp hạng đối sánh UPM xếp hạng đạt chuẩn 5 sao với 765/1000 điểm.

 

Căn cứ vào kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần 3 và kết quả xếp hạng đối sánh UPM, ngày 16/3/2023, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định, trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM cấp cơ sở giáo dục”.

--------------------------------------

Thông tin về chương trình trên các đơn vị truyền thông: 

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội: https://hanoionline.vn/dh-thuong-mai-dat-kiem-dinh-chat...

2. Báo điện tử Đại biểu nhân dân: https://tinyurl.com/ycfy5te8

3. Báo điện tử Vietnamnet: https://tinyurl.com/5cetu3xn