.
Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Trường Đại học Thương mại nằm trong top 5 trường đại học có chất lượng sinh viên tốt nhất miền Bắc

07/03/2024

 

Ngày 19/1, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Nguyễn Lộc và 5 cộng sự đã công bố bảng xếp hạng đại học Việt Nam lần thứ 2.

So với top 10 năm 2023, có 9 cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) tiếp tục có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024 (VNUR-2024). 

Chúc mừng Trường Đại học Thương mại giữ vững vị trí thứ 8 trong top 50 đại học của Việt Nam, đạt Top 5 trường đại học miền Bắc có chất lượng người học tốt nhất, theo Bảng xếp hạng đại học Việt Nam - VNUR 2024!

---------------------------------------------

Xem bài viết "Chúc mừng TMU đứng thứ 8 trong Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam 2024" trên website Trường Đại học Thương mại: https://tinyurl.com/nnhra9dn

Xem bài viết "Bảng xếp hạng đại học Việt Nam - VNUR 2024" trên Báo Dân Trí: https://tinyurl.com/43hnf5yw