Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết đinh ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Kiểm toán trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu - 01/03/2019 04:08
Nhà trường ban hành quyết đinh 177/QĐ-ĐHTM ngày 22/2/2019 về việc ban hành chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành Kiểm toán trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60