Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 ( 2021-2022) Lần 3

Thứ năm - 19/05/2022 22:10
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 ( 2021-2022) Lần 3
tmu ketqua
tmu ketqua
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 ( 2021-2022) Lần 3
 
, . : 60