Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thứ tư - 12/02/2020 04:35
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ I năm học 2019 - 2020
, . : 60