Hoạt động Khảo thí

Thông báo V/v Triển khai thực hiện một số thay đổi trong hoạt động khảo thí các học phần thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thứ sáu - 07/05/2021 07:45
Thông báo V/v Triển khai thực hiện một số thay đổi trong hoạt động khảo thí các học phần thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021
Xem chi tiết thông báo tại đây
, . : 60