Hoạt động khoa học

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ "PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

Thứ năm - 20/10/2016 13:00
Trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và Đại học Hải Phòng đồng tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế". Hội thảo dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 10 đến 20 tháng 4 năm 2017. Nội dung chi tiết xem file đính kèm
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60