Hoạt động khoa học

Nhà xuất bản Emerald chính thức thông báo trở thành đối tác với Trường Đại học Thương mại (Việt Nam) để xuất bản Tạp chí Khoa học Thương mại bản Tiếng Anh (Journal of Trade Science)

24/05/2023

 

✨Nhà xuất bản Emerald chính thức thông báo trở thành đối tác với Trường Đại học Thương mại, Việt Nam để xuất bản Tạp chí Khoa học Thương mại bản Tiếng Anh (Journal of Trade Science).

 

✨Journal of Trade Science is now publishing with Emerald! The journal publishes research on business and trade issues with a particular focus on developing countries. 

 

Learn more: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jts/emerald-publishing-partners-thuongmai-university-vietnam-publish-journal-trade-science

-------

 

Chúc mừng Trường Đại học Thương mại chính thức là đối tác của Emerald Publishing! Việc trở thành đối tác của Emerald Publishing khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của tạp chí Journal of Trade Science (Tạp chí Khoa học Thương mại bản Tiếng Anh)! Đây sẽ là những bước đi vững chắc để đưa tạp chí Journal of Trade Science của Trường Đại học Thương mại đứng trong danh mục tạp chí uy tín thuộc danh mục Scopus trong thời gian tới!!!