Hợp tác Quốc tế

Chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary dành cho học ngôn ngữ, văn hóa và nghiên cứu Hung-ga-ri năm học 2020-2021

Thứ ba - 25/02/2020 03:27
Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hung-ga-ri trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghiên cứu Hungary năm học 2020-2021, chi tiết như sau:
I. Chương trình Ngôn ngữ và Văn hoá Hung-ga-ri
1. Thời gian của chương trình: 10 tháng, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021
2. Số lượng: Tối đa 20 suất.
3. Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 11/3/2020 theo giờ Hung-ga-ri
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, cách thức dự tuyển đính kèm theo thông báo tải tại đây

II. Chương trình Ngôn ngữ và Nghiên cứu Hung-ga-ri
1. Thời gian của chương trình: 10 tháng, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021
2. Số lượng: Tối đa 40 suất.
3. Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 04/3/2020 theo giờ Hung-ga-ri
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, cách thức dự tuyển đính kèm theo thông báo tải tại đây
Ứng viên tìm hiểu thông tin chi tiết trong các tài liệu đính kèm hoặc liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email: pthvan@moet.gov.vn.
 
, . : 60