Đào tạo Quốc tế

Thông tin hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Trung thương mại đáp ứng chuẩn đầu ra của trường Đại học Thương mại”

Thứ sáu - 24/03/2017 05:29
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học thương mại đã tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Trung thương mại đáp ứng chuẩn đầu ra của trường Đại học Thương mại”
20170324 082456

Tham gia hội thảo có sự tham dự của PGS. TS Bùi Hữu Đức – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng phòng Quản lý khoa học, PGS.TS Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, PGS.TS Nguyễn Hoàng – Trưởng khoa Đào tạo quốc tế và các giảng viên, chuyên viên của khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại.
Các tham luận với chủ đề:
- Áp dụng phương pháp tương tác đa chiều đa đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Trung đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Thương mại.
- Giải pháp đào tạo kỹ năng mềm trong giờ học tiếng Pháp nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại  - Trường Đại học Thương mại.
- Một vài đề xuất nhằm cải thiện những khó khăn trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghe hiểu của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại đầu vào khối A.
- Nâng cao tính chủ động và đánh giá lẫn nhau của sinh viên trong giờ học khẩu ngữ
- Xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại
đã được các nhà khoa học báo cáo và thảo luận tại hội thảo.
 
20170324 082622


Kết luận hội thảo, hội đồng khoa học khoa Đào tạo quốc tế đã biểu dương và cảm ơn các nhà khoa học đã tham gia viết bài và biên tập kỷ yếu, đặt mục tiêu sinh hoạt khoa học cấp Khoa thường niên và định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp nghiên cứu khoa học cho giảng viên trong khoa.

, . : 60