Hoạt động Kiểm định Chất lượng

Báo cáo công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021

Thứ tư - 29/12/2021 03:44
Báo cáo công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021
               Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và chứng chỉ của Bộ Tài chính.
              Trường Đại học Thương mại báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm 2021. (File đính kèm)
, . : 60