Đại học Thương mại | Thuongmai University

http://tmu.edu.vn


Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng phòng ở kiểu mẫu” năm học 2016-2017

14h00 ngày 06/10/2016 tại phòng Sinh hoạt chung tầng 2 Khu nội trú Trường Đại học Thương mại, Ban Nữ công trường đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng phòng ở kiểu mẫu” trong Ký túc xá sinh viên.
, . : 60