Lễ Khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 36B, cao học khóa 29B và trao bằng Tiến sĩ năm 2023
Lễ Khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 36B, cao học khóa 29B và trao bằng Tiến sĩ năm 2023Đào tạo Sau đại học Sáng ngày 03/12/2023, tại Hội trường H1, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp nghiên cứu sinh khóa 36B, cao học khóa 29B và trao bằng Tiến sĩ năm 2023. 04/12/2023
Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2023
Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2023Đào tạo Sau đại học Chiều ngày 11/11/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2023. 15/11/2023
Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học
Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại họcĐào tạo Sau đại học Sáng ngày 11/11/2023, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học tại Hội trường H1. Buổi Lễ là dịp kết nối các thế hệ học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là một mốc đánh dấu chặng đường dài phát triển bền vững các hoạt động đào tạo của Nhà trường. 12/11/2023
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại học
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại họcĐào tạo Sau đại học Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại bắt đầu được triển khai từ năm 1987. Trong giai đoạn đầu, do quy mô đào tạo nhỏ, hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học do Phòng Nghiên cứu khoa học của Trường đảm nhận. Cùng với sự phát triển của Trường, quy mô đào tạo sau đại học ngày càng tăng lên. Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý đào tạo sau đại học, ngày 27/4/1998 Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ra Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB cho phép Trường Đại học Thương mại thành lập Khoa Sau đại học. Ngày 24/12/2020, Khoa Sau đại học đổi tên thành Phòng Quản lý Sau đại học theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. 27/02/2023
Lễ công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Trường về việc thành lập Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Trường và các Quyết định của Hiệu trưởng về nhân sự của Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Trường
Lễ công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Trường về việc thành lập Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Trường và các Quyết định của Hiệu trưởng về nhân sự của Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng TrườngTrang tin khoa Sau đại học Ngày 23/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị Quyết của Hội đồng Trường về việc thành lập Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Trường và các Quyết định của Hiệu trưởng về nhân sự của Viện Đào tạo Sau đại học, Văn phòng Trường tại Hội trường H1. 23/02/2023