Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022Đại học Chính quy Ngày 18 và 19/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy K55, Khóa cũ và CT2 tốt nghiệp tháng 12/2022 tại Hội trường H1 cho các tân cử nhân Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Khách sạn – Du lịch, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Tiếng Anh, Khoa Quản trị nhân lực và Viện Đào tạo Quốc tế. 20/02/2023
Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa Pháp
Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa PhápLiên kết đào tạo quốc tế Ngày 10/01/2023, Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc các chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Rouen Normandie và Trường Đại học Paris II - Cộng hòa Pháp. 11/01/2023