Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học
Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại họcĐào tạo Sau đại học Sáng ngày 11/11/2023, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học tại Hội trường H1. Buổi Lễ là dịp kết nối các thế hệ học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là một mốc đánh dấu chặng đường dài phát triển bền vững các hoạt động đào tạo của Nhà trường. 12/11/2023
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại học
Lễ ra mắt Viện Đào tạo Sau đại họcTrang tin khoa Sau đại học Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thương mại bắt đầu được triển khai từ năm 1987. Trong giai đoạn đầu, do quy mô đào tạo nhỏ, hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học do Phòng Nghiên cứu khoa học của Trường đảm nhận. Cùng với sự phát triển của Trường, quy mô đào tạo sau đại học ngày càng tăng lên. Để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý đào tạo sau đại học, ngày 27/4/1998 Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ra Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB cho phép Trường Đại học Thương mại thành lập Khoa Sau đại học. Ngày 24/12/2020, Khoa Sau đại học đổi tên thành Phòng Quản lý Sau đại học theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. 27/02/2023
Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature
Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer NatureĐào tạo Ngày 22/2/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành Kinh tế - Quản lý - Thương mại - Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà xuất bản Springer Nature, nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị, các viên chức trong Trường sử dụng và khai thác dữ liệu tạp chí điện tử đúng mục đích và có hiệu quả. 24/02/2023