Chương trình đào tạo cử nhân

Quyết định ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

Thứ năm - 04/06/2020 00:06
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-ĐHTM ngày 22/5/2020 về việc ban hành bộ đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.
Thông tin chi tiết xem tại đây.
 
, . : 60