Công đoàn

Thông báo v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh

Thứ năm - 08/07/2021 23:40
Căn cứ nội dung công văn số 2105/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vacxin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã;
Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh;
Căn cứ kế hoạch học tập và làm việc của Trường Đại học Thương mại.
Thông báo v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh
Để đảm bảo an toàn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Ban Giám hiệu yêu cầu viên chức, người lao động và người học:
1.    Tiếp tục tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khai báo y tế theo qui định, đeo khẩu trang thường xuyên, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác và chủ động rửa tay, giữ gìn vệ sinh phòng ở, phòng làm việc sạch sẽ;
2.    Thực hiện tiêm vacxin phòng COVID-19 tự nguyện theo lịch của Nhà trường liên hệ với bệnh viện E hoặc tại các cơ sở y tế. Cập nhật tình hình tiêm chủng qua phần mềm “Sổ sức khỏe điện tử” theo đường link: https://hssk.kcb.vn/#/sskđt;
3.    Trong thời gian nghỉ phép, nghỉ Hè: Hạn chế rời khỏi Hà Nội, không đến các vùng có dịch bệnh; Trưởng các đơn vị nắm bắt tình hình viên chức, người lao động trong đơn vị để kịp thời xử lý phát sinh (nếu có);
4.    Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện các thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch nơi cư trú, của Nhà trường.
Nếu cá nhân viên chức, người lao động và người học vi phạm những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ tự chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Pháp luật.
Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thông báo đến viên chức, người lao động và người học (nếu có) thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này; 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Trưởng đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Tổ chức nhân sự/Trạm Y tế để kịp thời xử lý.
File đính kèm
, . : 60