Hoạt động khoa học

Quyết định 486/QĐ - ĐHTM ngày 08 tháng 5 năm 2018 ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học & công nghệ của trường ĐH Thương mại

Thứ sáu - 18/05/2018 00:02
Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học & công nghệ của Trường Đại học Thương mại /uploads/tmu/news/2018_05/qd-468-ve-quy-dinh-khcn-truong-dhtm.pdf
Quy định /uploads/tmu/news/2018_05/quy-dinh-khcn-08052018.docx
Phụ lục Phụ lục quy định 486
, . : 60