Chương trình Bế mạc khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường ĐH Thương mại
Chương trình Bế mạc khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường ĐH Thương mạiHoạt động Kiểm định Chất lượng Sau 4 ngày (từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của các chuyên gia đánh giá ngoài cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, ngày 02/02/2024, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình Bế mạc khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo (CTĐT) chính quy – trình độ đại học: Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Thương mại. 02/02/2024
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo của Trường
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo của TrườngHoạt động Kiểm định Chất lượng Ngày 30/01/2024, tại phòng Hội thảo số 1 nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học chính quy ngành Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) thực hiện. 31/01/2024
Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mại
Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học tại Trường Đại học Thương mạiHoạt động Kiểm định Chất lượng Sáng ngày 19/01/2024, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) cùng đại diện đoàn Đánh giá đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học chính quy trình độ đại học ngành Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Thương mại. 19/01/2024
Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”
Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”Khảo thí và Kiểm định chất lượng Ngày 05/12/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức khai mạc chương trình Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”. 06/12/2023