Văn bản theo chủ đề: Công văn
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 2741/BGDĐT-KHTC 29/06/2022 Công văn 2741/BGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Tải tập tin 1
2 1965/BGDĐT-TĐKT 11/05/2022 Công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải tập tin 1
3 2851/BGDĐT-TĐKT 12/07/2021 Công văn hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm Tải tập tin 1
4 298/CP-V.I 22/07/2019 Công văn về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Tải tập tin 1
5 2683/BKHĐT-QLĐT 28/04/2018 Công văn quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu Tải tập tin 1
6 1807/QLCL-QLT 30/11/2017 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Tải tập tin 1
7 1271/HD-TLĐ 07/08/2017 Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại nghị định số 159/2016/NĐ-CP Tải tập tin 1