.
Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý nhà nước
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 423/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về ChÆ°Æ¡ng trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tÆ°Æ¡ng đương Tải tập tin 1
2 06/CT-TTg 27/05/2022 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 Tải tập tin 1
3 03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị về nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao Tải tập tin 1
4 89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/BĐ-CP Tải tập tin 1
5 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải tập tin 1
6 25/2021/Tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học Tải tập tin 1
7 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư sử đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ban hành theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT Tải tập tin 1