Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý trường
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại 22/04/2024 Tải tập tin 1
2 2206/QĐ-ĐHTM 14/12/2023 Quy định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của nhà nước đối với viên chức, người lao động trong trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
3 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022 Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL Tải tập tin 1
4 280/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động trong trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
5 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 QĐ ban hành Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh viên trình độ đại học của Trường ĐHTM Tải tập tin 1
6 111/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị Hệ thống thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp) trình độ đại học Tải tập tin 1
7 110/QĐ-ĐHTM 21/02/2022 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Marketing số trình độ đại học Tải tập tin 1